El projecte de llei orgànica d'educació, per la que es modifica l'actualment vigent, ha iniciat el seu tràmit al Congrés dels Diputats.
Aquest projecte elimina alguns articles introduïts en una anterior modificació (la LOMCE del 2013). Entre altres, s'anul·la el caràcter obligatori de les Matemàtiques al batxillerat de Ciències i Tecnologia, i de les Matemàtiques per a les Ciències Socials al d'Humanitats i Ciències Socials.

[AJORNAT] Dijous 12 de març a les 19:00h tindrà lloc la Jornada commemorativa dels aniversaris del naixement i defunció del Dr. Eduard Fontserè i Riba (1870-1970). Es realitzaran dues conferències on es parlarà de la seva trajectòria, activitat científica i de la seva rellevant vinculació amb l'Observatori Fabra.

Carles Bas Peired ens va deixar el passat 6 de març. Havia nascut a Barcelona, el 3 d’agost de 1922. Després d’una interrupció dels seus estudis causada per la Guerra Civil, va cursar Ciències Naturals a la Universitat de Barcelona i es va graduar l’any 1946 amb Premi Extraordinari. Les seves activitats de recerca van començar per la botànica, però els seus contactes amb els doctors Enric Gadea i Francisco Garcia del Cid, també acadèmics d’aquesta casa, el van portar, l’any 1949, a ingressar en la Secció de Biologia Marina del Laboratori de Biologia Aplicada, fundat uns anys abans dins de l’estructura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i dirigit pel Dr. Garcia del Cid. El mateix any 1949 es va posar en funcionament un petit laboratori marí a Blanes, del qual Carles Bas va ser director entre finals de 1949 i 1962, any en que es va traslladar a l’Institut d’Investigacions Pesqueres (IIP) de Barcelona. Durant el seu període a Blanes, Carles Bas va presentar a Madrid (com era obligatori en aquella època) una innovadora tesi doctoral sobre la biologia del verat (Scomber scombrus).

Les Nacions Unides han declarat el 2020 Any Internacional de la Sanitat Vegetal, amb l’objectiu de sensibilitzar a la població de la importància de la salut de les plantes per poder afrontar amb garanties alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. També recentment la Comissió Europea ha publicat una llista de plagues agrícoles amb més potencial destructiu de cultius agrícoles i boscos.

Powered by Joomla! ©