Autor: Canadell i Casanova, Enric

Títol: Els sòlids conductors de baixa dimensionalitat/ memòria llegida per l'acadèmic electe Enric Canadell i Casanova a l'acte de la seva recepció del dia 22 d'octubre de 2020; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Santiago Olivella i Nel·lo

Autor: Martín-Vide, Javier

Títol: Del agua planetaria al polvo de Cantor de la sequía / memòria llegida per l'acadèmic numerari Javier Martín-Vide, a la sessió inaugural del curs 2020-2021. Celebrada el dia 15 d'octubre de 2020.

Autor: Agulló i Batlle, Joaquim

Títol: Pedralta: anàlisi mecànica de la seva reposició oscil·latòria / memòria llegida per l'acadèmic numerari Joaquim Agulló i Batlle a la Junta General celebrada el dia 17 de gener de 2000

Autor: Ramon i Navarro, Artur

Títol: La ciència del connoisseur i la seva vigència avui / memòria llegida per l'acadèmic electe Artur Ramon i Navarro, a l'acte de la seva recepció el dia 20 de febrer de 2020 ; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Daniel Giralt-Miracle

Història de la publicació

  • Primera època, (1847)
  • Segona època, (1878-1885)
  • Tercera època, (1892- fins l'actualitat)

Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. ISSN 0368-8283

A partir del número 1041 canvi de títol

Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. ISSN 2462-3334

Powered by Joomla! ©