Autor: Agulló i Batlle, Joaquim

Títol: Física i Enginyeria en el disseny d'instruments musicals : memòria llegida per l'acadèmic numerari Joaquim Agulló i Batlle a la Junta General celebrada el dia 21 de març de 2013 / Joaquim Agulló i Batlle

Descripció: 50 pàgines : il·lustracions ; 24 cm

Resum:El disseny òptim d’un instrument musical requereix entendre bé el que se li demana i el seu fonament físic. La complexitat d’aquests dos requisits —que van més enllà del que és comú en els projectes d’enginyeria— va fer de l’acústica dels instruments musicals un camp de proves dels avenços en dinàmica teòrica en molts departaments de física, matemàtiques i enginyeria mecànica d’arreu del món, dels anys setanta als noranta del segle passat. En aquest treball de torn, després d’una anàlisi introductòria del que són els sons musicals, es planteja què es demana als instruments musicals per tal de produir-los i s’analitzen els requisits físics que se’n deriven. S’il·lustra la complexitat del fonament físic en el cas dels instruments de vent, i molt particularment de les xeremies, família a la qual pertanyen la tenora i el tible de la cobla, però també l’oboè i el fagot de l’orquestra. Com a pas previ al disseny científic d’aquests instruments, es presenten diverses contribucions teòriques fetes pel grup de recerca en acústica musical de la Universitat Politècnica de Catalunya en els darrers quaranta anys, molt centrades en l’acústica dels tubs cònics en el domini temporal. La tenora és, en certa manera, una xeremia extrema, l’acústica de la qual té aspectes que pertanyen a l’àmbit de la dinàmica caòtica determinista. Il·lustren la metodologia del disseny científic els programes de recerca de l’Institut d’Estudis Catalans per al redisseny de la tenora i per al disseny d’un nou instrument de la família de les xeremies de la cobla: el baríton o barítona

 

Text complet

Powered by Joomla! ©