Autor: Torner i Sabata, Lluís

Títol: Fotònica : una de les eines clau per a l'exploració de les fronteres de les ciències naturals / memòria llegida per l'acadèmic electe Lluís Torner Sabata a l'acte de la seva recepció el dia 11 d'abril de 2019 ; discurs de resposta per l'acadèmica numerària María Josefa Yzuel

Descripció: 55 pàgines : il·lustracions ; 24 cm

Resum:La capacitat que té la humanitat d’explorar i de comprendre els fenòmens que tenen lloc al seu voltant en sentit ampli, incloent-hi des de l’Univers en general fins als elements més petits que el formen, depèn de les prestacions dels instruments dels quals disposa. Al seu torn, la comprensió de les lleis de la natura, emprada de manera èticament responsable, obre les portes a la millora contínua de les condicions de vida, a la prevenció i el guariment de malalties, al progrés sostenible i compatible amb la cura de la Terra i amb la preservació activa del medi ambient, i a la cada vegada més gran capacitat de realització personal i col·lectiva dels humans. La fotònica —és a dir, el camp de la ciència i la tecnologia que estudia les propietats i les aplicacions dels fotons de la part de l’espectre electromagnètic que va des de les freqüències de terahertz fins als raigs X tous passant per l’infraroig i la banda visible— proporciona nombrosos elements essencials de la caixa d’eines. La contribució de la fotònica no es limita a sistemes de visualització i imatge, sinó que, mitjançant la utilització de polsos i feixos de fotons exquisidament controlats produïts pels làsers, cobreix un ampli ventall de funcions i abasta diferents àmbits científics, especialment la física, la química, la biologia, la medicina i diverses enginyeries.

 

Text complet

Powered by Joomla! ©