Autor: Agulló i Batlle, Joaquim

Títol: Pedralta: anàlisi mecànica de la seva reposició oscil·latòria / memòria llegida per l'acadèmic numerari Joaquim Agulló i Batlle a la Junta General celebrada el dia 17 de gener de 2000

Descripció: 47 pàgines; 24 cm

Resum:

La famosa pedra oscil·lant Pedralta de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà, Girona) va caure el desembre de 1996. Tot i ser el seu final previsible, és presumible que s'avancés, per causa de l'acció humana, al que hauria correspost a la seva evolució natural. És per això que es va prendre la determinació de reposicionar-la, la qual cosa va ser un estímul per a l'estudi d'un reposicionament que mantingués el caràcter oscil·latori de la pedra, objecte d'aquesta monografia. Es plantegen les directrius per a restablir el perfil d'unes pistes de rodolament que, bo i garantint una adequada mobilitat de la pedra, la fessin segura en front de les actuacions humanes més previsibles, i es desenvolupa un primer disseny d'una opció viable. El reposicionament es va fer el 1997, abans de la conclusió d'aquest estudi, sense que es mantingués el caràcter oscil·latori de la pedra, per bé que es va recuperar la seva esplèndida imatge anterior.

 

Text complet

Powered by Joomla! ©