Autor: Canadell i Casanova, Enric

Títol: Els sòlids conductors de baixa dimensionalitat/ memòria llegida per l'acadèmic electe Enric Canadell i Casanova a l'acte de la seva recepció del dia 22 d'octubre de 2020; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Santiago Olivella i Nel·lo

Descripció: 48 pàgines; 24 cm

Resum:

Els conductors de baixa dimensionalitat han donat lloc a algunes de les descobertes més interessants i novadores dins de la química i física de l’estat sòlid. El progrés en aquest camp requereix una forta interacció entre químics i físics per el que es necessari crear d’un llenguatge comú que faciliti aquesta interacció. Els conductors de baixa dimensionalitat exhibeixen un gran nombre de fenòmens interessants, absents en els conductors més isotròpics, que estan associats a la naturalesa especial de la seva estructura de bandes i a la forma de la seva superfície de Fermi. La superfície de Fermi conté molta informació no solament respecte a la anisotropia de la conductivitat sinó també respecte a possibles inestabilitats estructurals i electròniques que donen lloc a transicions del tipus metall-aïllant i metall-metall. Com que tant l’estructura de bandes i la superfície de Fermi estan fortament determinades per l’estructura cristal·lina del sòlid, es important desenvolupar models que permetin establir fàcilment la relació entre els detalls de les seves estructures cristal·lina i electrònica. En aquesta memòria discutim algunes observacions difícils d’entendre així com algunes prediccions concernint diferents conductors de baixa dimensionalitat tals com òxids i bronzes de metalls de transició o conductors moleculars, a partir de idees de la teoria moderna del enllaç químic (interacció entre orbitals, simetria, etc.) i de la física de l’estat sòlid. La possibilitat de preparar aquests materials en forma de capes senzilles, dobles, etc. desenvolupada recentment així com avenços en el camp de l’electrònica molecular, obren la porta a una gran quantitat d’aplicacions en la preparació de dispositius i es la causa de l’enorme interès que han motivat. Es per tant molt important saber l’origen de les seves propietats i com modificar-les.

 

Text complet

Powered by Joomla! ©