Autor: Agulló i Batlle, Joaquim

Títol: Les rodes omnidireccionals : el darrer pas evolutiu de la roda : memoria llegida per l'acadèmic numerari Joaquim Agulló i Batlle a la sessió inaugural del curs 2004-2005, celebrada el dia 21 d'octubre de 2004

Història de la publicació

  • Primera època, (1847)
  • Segona època, (1878-1885)
  • Tercera època, (1892- fins l'actualitat)

Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. ISSN 0368-8283

A partir del número 1041 canvi de títol

Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. ISSN 2462-3334

Powered by Joomla! ©