Autor: Muñoz, J. A.

Títol: L'orògen pirinenc: estructura i inversió del marge nord-ibèric / memòria llegida per l'acadèmic electe doctor Josep Anton Muñoz i de la Fuente, a l'acte de la seva recepció el dia 19 de desembre de 2019 ; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Excm. Sr. doctor Cai Puigdefàbregas i Tomàs

Autor: Aguilar, Àlex

Títol: L'impacte del canvi climàtic en els misticets / memòria llegida per l'acadèmic electe Àlex Aguilar i Vila, a l'acte de la seva recepció el dia 21 de novembre de 2019 ; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Jacint Nadal i Puigdefàbregas

Autor: Piferrer, Francesc

Títol: La determinació del sexe en els vertebrats : canvis de paradigma i noves eines en biologia aplicada / memòria llegida per l'acadèmic electe Francesc Piferrer i Circuns, a l'acte de la seva recepció el dia 14 de novembre de 2019 ; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Xavier Bellés i Ros.

Autor: Font i Cierco, Josep

Títol: Teràpia química de les molècules petites (SMs) als anticossos monoclonals (MABs) / memòria llegida per l'acadèmic numerari Josep Font i Cierco a la sessió inaugural del curs 2019-2020

Història de la publicació

  • Primera època, (1847)
  • Segona època, (1878-1885)
  • Tercera època, (1892- fins l'actualitat)

Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. ISSN 0368-8283

A partir del número 1041 canvi de títol

Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. ISSN 2462-3334

Powered by Joomla! ©