Autor: Torner i Sabata, Lluís

Títol: Fotònica : una de les eines clau per a l'exploració de les fronteres de les ciències naturals / memòria llegida per l'acadèmic electe Lluís Torner Sabata a l'acte de la seva recepció el dia 11 d'abril de 2019 ; discurs de resposta per l'acadèmica numerària María Josefa Yzuel

Autor: Querol Carceller, Xavier

Títol: Canvis geoquímics recents a l'atmòsfera i qualitat de l'aire / memòria llegida per l'acadèmic electe Xavier Querol Carceller, a l'acte de la seva recepció el dia 28 de febrer de 2019 ; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Joan Albaigés Riera

Autora: Sanz Solè, Marta

Títol: Deambular amb trajectòries d'equacions en derivades parcials estocàstiques / memòria llegida per l'acadèmica electa Marta Sanz-Solè, a l'acte de la seva recepció el dia 17 de gener de 2019 ; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Vicenç Navarro Aznar

Autor: Agulló i Batlle, Joaquim

Títol: Física i Enginyeria en el disseny d'instruments musicals : memòria llegida per l'acadèmic numerari Joaquim Agulló i Batlle a la Junta General celebrada el dia 21 de març de 2013 / Joaquim Agulló i Batlle

Història de la publicació

  • Primera època, (1847)
  • Segona època, (1878-1885)
  • Tercera època, (1892- fins l'actualitat)

Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. ISSN 0368-8283

A partir del número 1041 canvi de títol

Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. ISSN 2462-3334

Powered by Joomla! ©