Autor: Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Observatori Fabra.

Títol: Centè aniversari de la fundació de l'Observatori Fabra.

Edició: Barcelona : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2008.

Pàgines: 160 p.

DL: B-18747-08

Powered by Joomla! ©