Autors: Diversos autors.

Títol: Oriol de Bolòs i Capdevila : sessió en memòria.

Edició: Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, RACAB, 2009

Pàgines: 59 p.

ISBN: 978-84-92583-30-0

Powered by Joomla! ©