Autors: Joan Puig-Pey Saurí (direcció)

Títol: L'edifici de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona: un testimoni viu de 250 anys d'història urbana / Joan Puig-Pey Saurí (direcció), Joan Puig-Pey Saurí, Carles Puig-Pla, Judith Ramírez i Casas, Xavier Simón Miranda (equip redactor), Josep Amat i Girbau (editor)

Edició: Barcelona : RACAB; CSIC, 2014

Pàgines: 223 p.

ISBN: 978-84-937317-2-4 Preu: 30€

Powered by Joomla! ©