Autors: Javier Martín Vide (coordinació)

Títol: La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i el seu Observatori Fabra, precursors de l'observació meteorològica moderna : les sèries pluviomètriques / coordinat per Javier Martín Vide

Edició: Barcelona : RACAB, 2014

Pàgines: 86 p.

ISBN: 978-84-937317-3-1 Preu: 20€

Powered by Joomla! ©