Autors: Ramon Margalef

Títol: L'acadèmic Ramon Margalef : homenatge en el centenari del seu naixement amb la reedició de la memòria La teoría de la información en ecología (publicada en novembre de 1957)

Edició:Barcelona : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2019

Contingut: versió en anglés: Information theory in ecology i La teoría de la información en ecología / Ramón Margalef publicat a: Barcelona : Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 1957

Pàgines: 150 p.

ISBN: 978-84-937317-8-6 Preu:

  • La teoría de la información en ecología (1957), memòria d’ingrés del Professor Doctor Ramon Margalef a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, ha estat durant molts anys, i segueix sent, un text de referència. En el seu moment va representar disposar d’una eina, d’una visió totalment inèdita que professionals de diferents disciplines van poder aplicar als seus estudis, amb resultats prometedors per l’aclariment de problemes que fins aleshores no s’havien resolt de manera satisfactòria. La memòria ha estat un model a seguir pels estudiosos de la biodiversitat animal i vegetal. Per primera vegada es va disposar d’una eina que permetia treballar moltes dades, dades heterogènies, per treure’n conclusions fiables. Molt aviat la publicació es va exhaurir i les peticions es van atendre a base de reimpressions. És per aquest motiu que la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, per sumar-se a la commemoració del centenari del naixement de Ramon Margalef, ha decidit reeditar La teoría de la información en ecología, en la versió original i en anglès, per mantenir viva la figura de l’insigne científic i fer-ne una difusió encara més amplia, per bé que en l’àmbit mundial tots els centres de recerca ecològica disposen des de fa anys la versió original d’aquest treball.

Autors: Javier Martín-Vide, Alfons Puertas

Títol: Atles de núvols de l'Observatori Fabra = Atlas de nubes del Observatorio Fabra

Edició:Barcelona : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2018

Pàgines: 203 p., fotografies en color

ISBN: 978-84-937317-6-2 Preu: 25€

  • L’obra conté textos, taules i figures sobre els núvols i la seva classificació, les definicions oficials dels gèneres, espècies, varietats, etc., de núvols, i un ampli catàleg d’imatges de núvols captades des de l’Observatori Fabra de Barcelona, cadascuna de les quals classificada i amb comentaris específics que en justifiquen la classificació. No es tracta la codificació dels núvols dels comunicats meteorològics. Tot el material fotogràfic ha estat realitzat per l’observador meteorològic Alfons Puertas, mentre que els textos i figures han anat a càrrec de l’acadèmic de la RACAB Javier Martín-Vide.

Autors: Sergio Fuentes Milà

Títol: Josep Domènech i Estapà (1858-1917) : entre la ciència i l'arquitectura / Sergio Fuentes Milà

Edició: Barcelona : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2018

Pàgines: 259 pàgines

ISBN: 978-84-937317-7-9 Preu: 25€

Autors: Tomàs Cerdà

Títol: Tratado de fluxiones 1757-1759 : Transcripció, notes i introducció editorial a cura de Joaquim Berenguer Clarià

Edició: Barcelona : RACAB, 2015

Pàgines: 149 p.

ISBN: 978-84-937317-5-5 Preu: 15€

Powered by Joomla! ©