Autor: Nieto-Galán,Agustí; Roca Rosell, Antoni.

Títol: La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona als segles XVIII i XIX : història, ciència i societat ; [pròlegs Ramon Parés i Farràs, Manuel Castellet, Víctor Navarro Brotons].

Edició: Barcelona : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2000.

Pàgines: 384 p.

ISBN: 84-393-5287-5

Autor: Fontserè, Eduard

Títol: Obra dispersa sobre meteorología catalana ; Edición en homenaje con motivo de su centenario.

Edició: Barcelona : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 1970.

Pàgines: 281 p.

Autor: Cerdà, Tomàs

Títol: Tratado de astronomía : curs dictat l'any 1760 a la Reial Càtedra de Matemàtiques del Col·legi de Sant Jaume de Cordelles, inspirat en la Philosophia Britannica de Benjamin Martin.

Edició: Barcelona : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 1999.

Pàgines: 162 p.

ISBN: 84-0368-8283

Powered by Joomla! ©