pares sessio

Autors: Gerard Gómez Muntané; Carles Puig Pla; Jesús Sánchez Miñana

Títol:LES MEMÒRIES PIONERES SOBRE LA TELEGRAFIA ELÈCTRICA de l'acadèmic Dr. Francesc Salvà i Campillo (1795 - 1804)

Edició: Barcelona: Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2020

Pàgines: 160 p.

ISBN: 978-84-937317-9-3

Contingut: Presentació -- Nota preliminar -- Francesc Salvà i Campillo (Barcelona,1751-1828): un metge de la Il·lustració interessat en la física aplicada Transcripcions anotades: Memoria sobre la electricidad aplicada a la telegrafía -- Junta 8a. Día 16 de Diciembre -- Disertación sobre el galvanismo Junta 20. Día 19 de Febrero de 1800 -- Adición sobre la aplicación del galvanismo a la telegrafía -- Junta 23. Día 14 de mayo de 1800 -- Memoria segunda sobre el galvanismo aplicado a la telegrafía -- Junta 5. Día 22 de febrero de 1804 --La difusió inicial de les memòries sobre la telegrafia de Salvà Manuscrits originals: Memoria sobre la electricidad aplicada a la telegrafía -- Acta de la Junta del 16 de desembre de 1795 -- Disertación sobre el galvanismo -- Acta de la Junta del 19 de febrer de 1800 -- Adición sobre la aplicación del galvanismo a la telegrafía -- Acta de la Junta del 14 de maig de 1800 -- Memoria segunda sobre el galvanismo aplicado a la telegrafía -- Acta de la Junta del 22 de febrer de 1804.

  • L’any 2019, més de dos-cents anys després de la presentació dels seus treballs a sessions ordinàries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) va distingir Francesc Salvà i Campillo amb un milestone per les seves aportacions a l’aplicació de l’electricitat a la telegrafia, concretament, en la demostració feta a la sessió celebrada el 22 de febrer de 1804. De la seva època només han rebut aquest reconeixement els científics Benjamin Franklin, inventor del parallamps, i Alessandro Volta, inventor de la pila elèctrica...

pares sessio

Títol: Ramon Parés i Farràs : sessió en memòria : Aula Magna de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, 25 de març de 2019

Edició: Barcelona: IEC [coedició amb] : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2020

Col·lecció: Semblances biogràfiques ; 78

Pàgines: 98 p.

ISBN: 978-84-9965-524-6

Contingut: La Facultat preserva la memòria de Ramon Parés / Rosina Gironès Llop -- Ressenya biogràfica del doctor Ramon Parés / Joan Jofre i Torroella -- El doctor Parés y el Departamento de Microbiología / Ma. José Prieto Villanueva -- El doctor Parés, degà de la Facultat de Biologia / Jacint Nadal Puigdefàbregas -- El doctor Parés a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona / Mercè Durfort i Coll -- El doctor Parés a l'Institut d'Estudis Catalans / Joandomènec Ros i Aragonès -- El doctor Parés i Aigües de Barcelona / Ferran Ribas Soler -- El doctor Parés pare : interpretació musical al piano / Núria Parés i Ral -- Genètica i fisiologia bacteriana / Antonio Juárez Giménez -- Partícules refringents a bacteris lliures / Jordi Lalucat Jo -- Microbiología ambiental / Francisco Lucena Gutiérrez -- Història de la ciència / Josep Maria Camarasa i Castillo

  • En aquesta sessió en memòria es recullen les comunicacions presentades en l’acte que es va celebrar en homenatge al doctor Ramon Parés i Farràs, a l’Aula Magna de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (actualment, Aula Magna Ramon Parés), el dia 25 de maig de 2019.Aquest acte va ser organitzat conjuntament per la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans.En una addenda hi ha una part del treball inèdit que va redactar el doctor Parés els darrers anys de la seva vida i que forma part d’un projecte molt ambiciós que estava duent a terme: De los antiguos griegos hasta la anomalía de Kepler.

Autors: Ramon Margalef

Títol: L'acadèmic Ramon Margalef : homenatge en el centenari del seu naixement amb la reedició de la memòria La teoría de la información en ecología (publicada en novembre de 1957)

Edició:Barcelona : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2019

Contingut: versió en anglés: Information theory in ecology i La teoría de la información en ecología / Ramón Margalef publicat a: Barcelona : Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 1957

Pàgines: 150 p.

ISBN: 978-84-937317-8-6 Preu:

  • La teoría de la información en ecología (1957), memòria d’ingrés del Professor Doctor Ramon Margalef a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, ha estat durant molts anys, i segueix sent, un text de referència. En el seu moment va representar disposar d’una eina, d’una visió totalment inèdita que professionals de diferents disciplines van poder aplicar als seus estudis, amb resultats prometedors per l’aclariment de problemes que fins aleshores no s’havien resolt de manera satisfactòria. La memòria ha estat un model a seguir pels estudiosos de la biodiversitat animal i vegetal. Per primera vegada es va disposar d’una eina que permetia treballar moltes dades, dades heterogènies, per treure’n conclusions fiables. Molt aviat la publicació es va exhaurir i les peticions es van atendre a base de reimpressions. És per aquest motiu que la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, per sumar-se a la commemoració del centenari del naixement de Ramon Margalef, ha decidit reeditar La teoría de la información en ecología, en la versió original i en anglès, per mantenir viva la figura de l’insigne científic i fer-ne una difusió encara més amplia, per bé que en l’àmbit mundial tots els centres de recerca ecològica disposen des de fa anys la versió original d’aquest treball.

Autors: Javier Martín-Vide, Alfons Puertas

Títol: Atles de núvols de l'Observatori Fabra = Atlas de nubes del Observatorio Fabra

Edició:Barcelona : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2018

Pàgines: 203 p., fotografies en color

ISBN: 978-84-937317-6-2 Preu: 25€

  • L’obra conté textos, taules i figures sobre els núvols i la seva classificació, les definicions oficials dels gèneres, espècies, varietats, etc., de núvols, i un ampli catàleg d’imatges de núvols captades des de l’Observatori Fabra de Barcelona, cadascuna de les quals classificada i amb comentaris específics que en justifiquen la classificació. No es tracta la codificació dels núvols dels comunicats meteorològics. Tot el material fotogràfic ha estat realitzat per l’observador meteorològic Alfons Puertas, mentre que els textos i figures han anat a càrrec de l’acadèmic de la RACAB Javier Martín-Vide.

Autor: Sergio Fuentes Milà

Títol: Josep Domènech i Estapà (1858-1917) : entre la ciència i l'arquitectura / Sergio Fuentes Milà

Edició: Barcelona : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2018

Pàgines: 259 pàgines

ISBN: 978-84-937317-7-9 Preu: 25€

Powered by Joomla! ©