Autors: Javier Martín Vide (coordinació)

Títol: La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i el seu Observatori Fabra, precursors de l'observació meteorològica moderna : les sèries pluviomètriques / coordinat per Javier Martín Vide

Edició: Barcelona : RACAB, 2014

Pàgines: 86 p.

ISBN: 978-84-937317-3-1 Preu: 20€

Autors: Joan Puig-Pey Saurí (direcció)

Títol: L'edifici de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona: un testimoni viu de 250 anys d'història urbana / Joan Puig-Pey Saurí (direcció), Joan Puig-Pey Saurí, Carles Puig-Pla, Judith Ramírez i Casas, Xavier Simón Miranda (equip redactor), Josep Amat i Girbau (editor)

Edició: Barcelona : RACAB; CSIC, 2014

Pàgines: 223 p.

ISBN: 978-84-937317-2-4 Preu: 30€

Autors: Edició ... a cura de Joaquim Agulló i Batlle

Títol: La seu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Edició: Barcelona : RACAB, 2014

Pàgines: 46 p.

ISBN: 978-84-937317-1-7 Preu: 10€

Autors: Edició ... a cura de Mercè Durfort i Coll

Títol: Antoni Prevosti i Pelegrín : sessió en memòria.

Edició: Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, RACAB, 2013

Pàgines: 105 p.

ISBN: 978-84-9965-160-6

Autors: Diversos autors.

Títol: Oriol de Bolòs i Capdevila : sessió en memòria.

Edició: Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, RACAB, 2009

Pàgines: 59 p.

ISBN: 978-84-92583-30-0

Powered by Joomla! ©