7a. ARTS APLICADES

Inclou les arts aplicades en llurs diverses branques, donant preferència a les de fonament científic i tecnològic.

Director: Excm. Sr. Artur Ramon i Navarro
Secretari: Excma. Sra. Ma. Àngels Domingo Laplana

1. Excma. Sra. Maria dels Àngels Domingo Laplana, MADOLA

  • Oficis d'arts, Medalla 8

2. Excm. Sr. Gerhard Grenzing

  • Construcció d'instruments musicals, Medalla 59

3. Excm. Sr. Artur Ramon Navarro

  • Antiquariat, medalla 31

4. Excm. Sr. Jaume Freixa Janariz

  • Arquitectura de Museus, medalla 32

5. Excm. Sr. Manuel Laguillo Menéndez

  • Fotografia, medalla 49

6. Excm. Sr. Jordi Serra Moragas

  • Reflexos metàl·lics, Medalla 26

Maria Garganté Llanes

  • Història de l’ art, electa

Dispensat d'assistència

Excm. Sr. Jordi Savall

Emèrits

Excm. Sr. André Ricard

Excm. Sr. Joan Vila Grau (Barcelona, 1932 - Barcelona, 11.11.2022)

Excm. Sr. David Balsells

Powered by Joomla! ©