4a. CIÈNCIES DE LA TERRA

Agrupa la geologia i altres ciències afins, com la geografia, la geofísica, la geoquímica i els estudis de recursos naturals.

Director: Excm. Sr. Miquel Canals i Artigas
Secretari:Excm. Sr. Xavier Querol i Carceller

1. Excm. Sr. Jordi Agustí i Ballester

 • Paleontologia, Medalla 23

2. Excm. Sr. Joan Albaigés i Riera

 • Geoquímica orgànica, Medalla 40

3. Excm. Sr. Enric Banda i Tarradellas

 • Ciències de la Terra i Sostenibilitat, Medalla 18

4. Excm. Sr. Miquel Canals i Artigas

 • Geologia marina, Medalla 41

5. Excm. Sr. Javier Martín Vide

 • Climatologia, Medalla 11

6. Excm. Sr. Mariano Marzo i Carpio

 • Recursoso energètics, Medalla 42

7. Excm. Sr. Cai Puigdefàbregas i Tomàs

 • Geologia sedimentària, Medalla 29

8. Excma. Sra. Montserrat Torné i Escasany

 • Geofísica litosfèrica, Medalla 7

9. Excm. Sr. Xavier Querol i Carceller

 • Geoquímica atmosfèrica, Medalla 56

10. Excm. Sr. Josep Anton Múñoz de la Fuente

 • Geodinàmica, medalla 47

11. Excm. Sr. Francisco J. Doblas-Reyes

 • Modelització climàtica, medalla 30

12. VACANT

Emèrits

Powered by Joomla! ©