2a. FÍSICA

Comprèn les ciències físiques en llurs diverses branques teòriques i aplicades.

Directora: Excma. Sra. Martine Bosman
Secretari: Excm. Sr. Antoni Planes i Vila

1. Excm. Sr. Joaquim Agulló i Batlle

  • Acústica instruments, Medalla 28

2. Excma. Sra. Martine Bosman

  • Física d’altes energies, Medalla 22

3. Excm. Sr. Xavier Obradors i Berenguer

  • Física de la matèria condensada, Medalla 6

4. Excm. Sr. Jordi Pascual i Gainza

  • Nanociència i Nanotecnologia, Medalla 69

5. Excm. Sr. Antoni Planes i Vila

  • Transicions de fase en materials, Medalla 73

6. Excm. Sr. Lluís Torner i Sabata

  • Fotònica, Medalla 68

7. Francesc Xavier Pérez Murano

  • Nanoelectrònica, electe

8. Caterina Biscari

  • Acceleradors de partícules i les seves aplicacions, electa

9. VACANT

Dispensat d'assistència

Emèrits

Powered by Joomla! ©