2a. FÍSICA

Comprèn les ciències físiques en llurs diverses branques teòriques i aplicades.

Director: Excm. Sr. Xavier Obradors i Berenguer
Secretari: Excm. Sr. Antoni Planes i Vila

1. Excm. Sr. Joaquim Agulló i Batlle

  • Acústica instruments, Medalla 28

2. Excma. Sra. Martine Bosman

  • Física d’altes energies, Medalla 22

3. Excm. Sr. Xavier Obradors i Berenguer

  • Física de la matèria condensada, Medalla 6

4. Excm. Sr. Jordi Pascual i Gainza

  • Nanociència i Nanotecnologia, Medalla 69

5. Excm. Sr. Ramon Pascual de Sans

  • Física teòrica, Medalla 39

6. Excm. Sr. Antoni Planes i Vila

  • Transicions de fase en materials, Medalla 73

7. Excma. Sra. Maria Josefa Yzuel i Giménez

  • Òptica, Medalla 67

8. Excm. Sr. Lluís Torner i Sabata

  • Fotònica, Medalla 68

9. Francesc Xavier Pérez Murano

  • Nanoelectrònica, electe

Dispensat d'assistència

Emèrits

Powered by Joomla! ©