1a. MATEMÀTICA I ASTRONOMIA

Inclou la matemàtica, l’astronomia i les ciències afins en llurs diverses branques i aplicacions.

Director: Excm. Sr. Vicenç Navarro i Aznar
Secretària: Excma. Sra. Marta Sanz-Solé

1. Excm. Sr. Josep Amat i Girbau

 • Robòtica, Medalla 33

2. Excma. Sra. Pilar Bayer i Isant

 • Teoria de nombres, Medalla 45

3. Excm. Sr. Joaquim Bruna i Floris

 • Anàlisi matemàtica, Medalla 72

4. Excm. Sr. Josep Ma. Codina i Vidal

 • Astronomia, Medalla 15

5. Excm. Sr. Gabriel Ferraté i Pascual

 • Electrotècnia, Medalla 14

6. Excm. Sr. Gerard Gómez i Muntané

 • Dinàmica orbital i missions espacials, Medalla 57

7. Excm. Sr. Jordi Isern i Vilaboy

 • Astrofísica teòrica, Medalla 52

8. Excm. Sr. Jaume Llibre i Saló

 • Dinàmica celeste i sistemes dinàmics, Medalla34

9. Excm. Sr. Vicenç Navarro i Aznar

 • Geometria analítica, Medalla 3

10. Excm. Sr. Jordi Núñez de Murga

 • Astrometria, Medalla 9

11. Excm. Sr. Carles Simó i Torres

 • Anàlisi matemàtica, Medalla 21

12.Excma. Sra. Marta Sanz-Solé

 • Probabilitat, Medalla 62

Dispensat d'assistència

Powered by Joomla! ©