3a. QUÍMICA

Comprèn les ciències químiques en llurs diverses branques bàsiques i aplicades.

Director: Excm. Sr. Ernest Giralt i Lledó
Secretari: Excm. Sr. Antoni Planas i Sauter

1. Excm. Sr. Jaume Casabó i Gispert

  • Química inorgànica, Medalla 66

2. Excm. Sr. Ernest Giralt i Lledó

  • Bioorgànica, Medalla 36

3. Excm. Sr. Santiago Olivella i Nel·lo

  • Teoria de reaccions, Medalla 55

4. Excm. Sr.Enric Canadell i Casanova

  • Química de l’estat sòlid, Medalla 25

5.Excma. Sra. Fàtima Bosch i Tubert

  • Bioquímica, Medalla 71

6. Excm. Sr. Antoni Planas Sauter

  • Bioenginyeria molecular, Medalla 64

7. Excm. Sr. Miquel Àngel Pericàs

  • Catàlisi per a la sostenibilitat, Medalla 5

8. M. Rosa Palacín Peiró

  • Electroquímica de l’ estat sòlid, electa

9. VACANT

Emèrits

Powered by Joomla! ©