3a. QUÍMICA

Comprèn les ciències químiques en llurs diverses branques bàsiques i aplicades.

Director: Excm. Sr. Josep Font i Cierco
Secretari: Excm. Sr. Ernest Giralt i Lledó

1. Excm. Sr. Jaume Casabó i Gispert

  • Química inorgànica, Medalla 66

2. Excm. Sr. Rafael Foguet i Ambrós

  • Química industrial, Medalla 24

3. Excm. Sr. Josep Font i Cierco

  • Química orgànica, Medalla 50

4. Excm. Sr. Ernest Giralt i Lledó

  • Bioorgànica, Medalla 36

5. Excm. Sr. Santiago Olivella i Nel·lo

  • Teoria de reaccions, Medalla 55

6. Excm. Sr. Enric Canadell i Casanova

  • Química de l’estat sòlid, Medalla 25

7. Sra. Fàtima Bosch

  • Bioquímica, Electe

8. Sr. Miquel Àngel Pericàs

  • Catàlisi per a la sostenibilitat, Electe

9. Sr. Antoni Planas Sauter

  • Bioenginyeria molecular, Electe

Emèrits

Excm. Sr. Miquel Gassiot i Matas

 
Powered by Joomla! ©