6a. TECNOLOGIA

Inclou les aplicacions pràctiques o industrials de les ciències com l’arquitectura, l’urbanisme i les enginyeries.

Director: Excm. Sr. Lluís Berga i Casafont
Secretari: Excm. Sr. Antoni Subirana i Torrent

1. Excm. Sr. Modest Batlle i Girona

  • Infrastructures del transport i ciència del territori, Medalla 27

2. Excm. Sr. Lluís Berga i Casafont

  • Enginyeria de l'Aigua, Medalla 12

3. Excm. Sr. Carles Buxadé i Ribot

  • Enginyeria estructures arquitectóniques, Medalla 53

4. Excm. Sr. Miguel A. Lagunas Hernández

  • Processat de senyals, Medalla 65

5. Excm. Sr. Joan Majó i Cruzate

  • Electrònica industrial, Medalla 63

6. Excm. Sr. Josep Anton Planell i Estany

  • Enginyeria de biomaterials, Medalla 20

7. Excm. Sr. Juan Antonio Subirana i Torrent

  • Enginyeria Química, Medalla 48

8. Excma. Sra. Carme Torras i Genís

  • Intel·legència artificial i Robòtica, Medalla 51

9. Excm. Sr. Mateo Valero i Cortés

  • Arquitectura computadors, Medalla 75

10. Sr. Roderic Guigó

  • Bioinformàtica, Electe

11. VACANT

12. VACANT

Supernumerari

Powered by Joomla! ©