6a. TECNOLOGIA

Inclou les aplicacions pràctiques o industrials de les ciències com l’arquitectura, l’urbanisme i les enginyeries.

Director: Excm. Sr. Josep A. Planell
Secretària: Excma. Sra. Carme Torras i Genís

1. Excm. Sr. Modest Batlle i Girona

 • Infrastructures del transport i ciència del territori, Medalla 27

2. Excm. Sr. Lluís Berga i Casafont

 • Enginyeria de l'Aigua, Medalla 12

3. Excm. Sr. Miguel A. Lagunas Hernández

 • Processat de senyals, Medalla 65

4. Excm. Sr. Joan Majó i Cruzate

 • Electrònica industrial, Medalla 63

5. Excm. Sr. Josep Anton Planell i Estany

 • Enginyeria de biomaterials, Medalla 20

6. Excma. Sra. Carme Torras i Genís

 • Intel·legència artificial i Robòtica, Medalla 51

7. Excm. Sr. Mateo Valero i Cortés

 • Arquitectura computadors, Medalla 75

8. Excm. Sr. Roderic Guigó i Serra

 • Bioinformàtica, Medalla 43

9. Excma. Sra. Ana Isabel Pérez-Neira

 • Comunicacions via satèl·lit, Medalla 17

10. Sra. Carme Pinós Desplat

 • Patrimoni arquitectònic, Electa

11. Sr. Pere Macias i Arau

 • Mobilitat sostenible, Electe

12. Sr. Jordi Llorca Piqué

 • Enginyeria de la reacció química, Electe

Emèrit

Supernumerari

Powered by Joomla! ©