6a. TECNOLOGIA

Inclou les aplicacions pràctiques o industrials de les ciències com l’arquitectura, l’urbanisme i les enginyeries.

Director: Excm. Sr. Miguel A. Lagunas Hernández
Secretària: Excma. Sra. Carme Torras i Genís

1. Excm. Sr. Modest Batlle i Girona

  • Infrastructures del transport i ciència del territori, Medalla 27

2. Excm. Sr. Lluís Berga i Casafont

  • Enginyeria de l'Aigua, Medalla 12

3. Excm. Sr. Miguel A. Lagunas Hernández

  • Processat de senyals, Medalla 65

4. Excm. Sr. Joan Majó i Cruzate

  • Electrònica industrial, Medalla 63

5. Excm. Sr. Josep Anton Planell i Estany

  • Enginyeria de biomaterials, Medalla 20

6. Excma. Sra. Carme Torras i Genís

  • Intel·legència artificial i Robòtica, Medalla 51

7. Excm. Sr. Mateo Valero i Cortés

  • Arquitectura computadors, Medalla 75

8. Excm. Sr. Roderic Guigó i Serra

  • Bioinformàtica, Medalla 43

9. Excma. Sra. Ana Isabel Pérez-Neira

  • Comunicacions via satèl·lit, Medalla 17

10. Sra. Carme Pinós Desplat

  • Patrimoni arquitectònic, Electa

11. VACANT

12. VACANT

Emèrit

Supernumerari

Powered by Joomla! ©