Portal de transparència

La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) és una Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica independent, sense finalitat de lucre amb seu i bens propis que està inscrita al Registre d’Acadèmies de la Generalitat de Catalunya per Resolució JUS/1920/2013, de 13 de setembre.

L'Acadèmia pretén oferir un clar i fàcil accés a la informació que considera de rellevància en la seva gestió, amb l’objectiu de facilitar que la societat comprengui quins són els recursos dels quals disposa i l'ús que se'ls dóna.

Powered by Joomla! ©