D'acord amb el text dels Estatuts fundacionals, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) és una associació d'estudiosos de la Ciència i les seves aplicacions, restringida pel nombre i selecció dels seus membres, que té per finalitat actuar com a element promotor i de referència en l'àmbit de la cultura i la societat catalanes per tot el que fa a les Ciències i Arts Aplicades.

Exposició Revolució silenciosa

Opinió

Agenda


Darreres publicacions

Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
3a època ; Vol. 69, Núm. 1076

Einstein a Barcelona. Últimes notícies/ Trebal de torn llegit per l'acadèmic numerari Excm. Sr. Vicenç Navarro i Aznar a la Junta General del curs 2023-2024 Celebrada el dia 23 de novembre de 2023


Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
3a època ; Vol. 69, Núm. 1075

Els reflexos metàl·lics: història i ciència d'una tradició / memòria llegida per l'acadèmic electe Jordi Serra i Moragas a l'acte de la seva recepció del dia 30 de novembre de 2023, discurs de resposta per l’acadèmica numerària Excma. Sra. Maria dels Àngels Domingo Laplana


Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
3a època ; Vol. 69, Núm. 1074

45 años en 45 minutos. Reflexión fotográfica y ciudad. / memòria llegida per l'acadèmic numerari Excm. Sr. Manuel Laguillo Menéndez a la sessió inaugural del curs 2023-2024 celebrada el dia 19 d'octubre de 2023LES MEMÒRIES PIONERES SOBRE LA TELEGRAFIA ELÈCTRICA de l'acadèmic Dr. Francesc Salvà i Campillo (1795 - 1804)

  • L’any 2019, més de dos-cents anys després de la presentació dels seus treballs a sessions ordinàries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) va distingir Francesc Salvà i Campillo amb un milestone per les seves aportacions a l’aplicació de l’electricitat a la telegrafia, concretament, en la demostració feta a la sessió celebrada el 22 de febrer de 1804. De la seva època només han rebut aquest reconeixement els científics Benjamin Franklin, inventor del parallamps, i Alessandro Volta, inventor de la pila elèctrica...


Ramon Parés i Farràs : sessió en memòria

  • En aquesta sessió en memòria es recullen les comunicacions presentades en l’acte que es va celebrar en homenatge al doctor Ramon Parés i Farràs, a l’Aula Magna de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (actualment, Aula Magna Ramon Parés), el dia 25 de maig de 2019.Aquest acte va ser organitzat conjuntament per la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans.En una addenda hi ha una part del treball inèdit que va redactar el doctor Pa-rés els darrers anys de la seva vida i que forma part d’un projecte molt ambiciós que estava duent a terme: De los antiguos griegos hasta la anomalía de Kepler.


L'acadèmic Ramon Margalef : homenatge en el centenari del seu naixement amb la reedició de la memòria La teoría de la información en ecología

  • La teoría de la información en ecología (1957), memòria d’ingrés del Professor Doctor Ramon Margalef a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, ha estat durant molts anys, i segueix sent, un text de referència. En el seu moment va representar disposar d’una eina, d’una visió totalment inèdita que professionals de diferents disciplines van poder aplicar als seus estudis, amb resultats prometedors per l’aclariment de problemes que fins aleshores no s’havien resolt de manera satisfactòria. La memòria ha estat un model a seguir pels estudiosos de la biodiversitat animal i vegetal. Per primera vegada es va disposar d’una eina que permetia treballar moltes dades, dades heterogènies, per treure’n conclusions fiables. Molt aviat la publicació es va exhaurir i les peticions es van atendre a base de reimpressions. És per aquest motiu que la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, per sumar-se a la commemoració del centenari del naixement de Ramon Margalef, ha decidit reeditar La teoría de la información en ecología, en la versió original i en anglès, per mantenir viva la figura de l’insigne científic i fer-ne una difusió encara més amplia, per bé que en l’àmbit mundial tots els centres de recerca ecològica disposen des de fa anys la versió original d’aquest treball.


Atles de Núvols de l’Observatori Fabra

  • L’obra conté textos, taules i figures sobre els núvols i la seva classificació, les definicions oficials dels gèneres, espècies, varietats, etc., de núvols, i un ampli catàleg d’imatges de núvols captades des de l’Observatori Fabra de Barcelona, cadascuna de les quals classificada i amb comentaris específics que en justifiquen la classificació. No es tracta la codificació dels núvols dels comunicats meteorològics. Tot el material fotogràfic ha estat realitzat per l’observador meteorològic Alfons Puertas, mentre que els textos i figures han anat a càrrec de l’acadèmic de la RACAB Javier Martín-Vide.

 
 
 
Powered by Joomla! ©